Atletičari – trener Dubravko Brdovčak

 1. Filip Antolković
 2. Frida Arapović
 3. Ivan Dasović
 4. Dominik Hetrih
 5. Karlo Horvatović
 6. Jelena Ivančić
 7. Blaženka Jolić
 8. Leonarda Jurčec
 9. Martina Kordić
 10. Ana Krizmanić
 11. Tadea Lažeta
 12. Matija Lončarek
 13. Adrijana Ljubić
 14. Sara Malić
 15. Antea Mikelić
 16. Dario Sesvećanec
 17. Luka Šorman


komentiraj