Atletičari – trener Hrvoj Cik

 1. Andrea Carin – liječnički ističe 6. 3. 2019.
 2. Lukas Cik – liječnički istekao
 3. Nikol Cik – liječnički ističe 28. 2. 2019.
 4. Lucija Cvitanović – liječnički istekao
 5. Karla Dujić – liječnički istekao
 6. Mirko Huzek Gumbazir – liječnički istekao
 7. Luka Jurak – liječnički istekao
 8. Zara Marija Kranjac – liječnički istekao
 9. Mirna Larva – liječnički istekao
 10. Lucija Moric – liječnički istekao
 11. Sabina Mušović
 12. Franko Novokmet – liječnički ističe 25. 1. 2019.
 13. Sven Prebeg – liječnički ističe 6. 3. 2019.
 14. Darija Pucko – donijeti liječničku potvrdu
 15. Tea Sorić – liječnički istekao
 16. Luka Šakota – liječnički istekao
 17. Mateja Španić
 18. Petra Tardelli – liječnički istekao
 19. Staša Vrhovec – liječnički istekao
 20. Paula Zajec – liječnički istekao
 21. Nika Župa – liječnički istekao


komentiraj